AJM PE Pesnica (7)a

AJM Pesnica

 

Obnova hiše Stična

vgradnja -hiša

 

Obnova poslovnih prostorov Selnica

vgradnja-poslovni prostor

 

Sanacija objekta Karantena Maribor

vgradnja Karantena

 

stanovanje Maribor

vgradnja - stanovanje

 

pokončna

vgradnja-pokončna izvedba

 

nadometni

vgradnja-nadometna

 

zunanja stran

zunanja stran

 

delno nadometna motaza

vgradnja - delno nadometna