Ceneje do zdravega življenja - tudi do 50%

 

Povečajte energijsko učinkovitost vašega doma in pridobite subvencijo Eko sklada!

Airdoo 10 – lokalni dvosmerni prezračevalni sistem z rekuperacijo toplote spada med energijsko učinkovite naložbe, zato lahko s prijavo na javni poziv Eko sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada, pridobite nepovratna sredstva.

Stranke iz degradiranih območij lahko uveljavljate nepovratne finančne spodbude do višine kar 50% od vrednosti vaše investicije (več informacij o teh območjih lahko pridobite na povezavi https://ekosklad.si/page/pageID=159), ostali pa ste upravičeni do 20% nepovratnih sredstev.

Pomagamo vam urediti dokumentacijo, potrebno za pridobitev subvencije EKO sklada.

Subvencija velja do porabe sredstev.


VEČ na: www.ekosklad.si