Ceneje do zdravega življenja

 

Povečajte energijsko učinkovitost vašega doma in pridobite subvencijo Eko sklada!

Airdoo 10 – lokalni dvosmerni prezračevalni sistem z rekuperacijo toplote spada med energijsko učinkovite naložbe, zato lahko s prijavo na javni poziv Eko sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada, pridobite nepovratna sredstva.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

  • 300 EUR na prezračevalno napravo, namenjeno lokalnemu prezračevanju.

 

Pomagamo vam urediti dokumentacijo, potrebno za pridobitev subvencije EKO sklada.

Subvencija velja do porabe sredstev.


VEČ na: www.ekosklad.si